Općina Sveta Nedelja i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora

Općina Sveta Nedelja i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora

Općina Sveta Nedelja sufinancira i ove godine nabavku školskog pribora za školsku 2019/2020 godinu i to za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja.

U svrhu ostvarivanja prethodno navedenog prava dijeliti će se vrijednosni bonovi u iznosu od 200 kn, a koji će se moći iskoristiti u trgovini naznačenoj na vrijednosnom bonu, do 30. rujna 2019. godine.

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno se javiti u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, u periodu od 20. kolovoza do 22. kolovoza 2019. godine, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Prilikom preuzimanja vrijednosnih bonova također je potrebno predočiti osobne iskaznice oba roditelja. Za sva dodatna pitanja ili eventualne nejasnoće mole se roditelji da se obrate na broj telefona 865 - 631, kontakt osoba: Munirka Podobnik.


Labinska komuna
12.8.2019.