Građani Labina će aplikacijom sudjelovati u kreiranju Proračuna

Građani Labina će aplikacijom sudjelovati u kreiranju Proračuna

Predstavnici Grada Labina su u razdoblju od 20. do 28. kolovoza 2019. godine održali konzultacije s članovima Vijeća mjesnih odbora oko izrade Proračuna za 2020. godinu.

Na konzultacijama su obuhvaćena prioritetna područja koje su mještani i Vijeće mjesnog odbora sami predložili i za koje će se izvidjeti mogućnost uvrštenja u prijedlog Proračuna za 2020. godinu. Također su članovi Vijeća upoznati sa zahtjevima građana prikupljenih tijekom ove kalendarske godine i projektima koje Grad planira realizirati iduće godine.

Grad već niz godina u proces kreiranja proračuna uključuje što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna, a od ove godine prijedlog Proračuna bit će upućen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem web stranice Grada Labina www.labin.hr.

No, svakako najveća novina koja donosi punu uključivost građana te transparentnost Gradskog proračuna je to što će Labinjani od ove godine po prvi puta imati mogućnost online sudjelovanja u kreiranju Gradskog proračuna za 2020. godinu i to preko nove aplikacije. Time će se Labin svrstati u gradove s najvećim mogućnostima utjecaja na proračun od strane svojih građana.


Ana Tavić
9.9.2019.